HTML JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#AfvalProductie
commentde afvalproduktie van een bedrijf/organisatie/site in een bepaald jaar
labelAfvalProductie
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#AfvalVerwerking
commentde afvalverwerking van een bedrijf/organisatie/site in een bepaald jaar
labelAfvalVerwerking
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#BroeikasgasInstallatie
commentConform artikel 4 van de richtlijn 2003/87/EG dient elke installatie die onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt (zoals vastgelegd in Annex I van diezelfde richtlijn) over een ‘broeikasgasvergunning’ te beschikken. In Vlaanderen werd bij de start van de implementatie van het EU ETS gekozen om deze broeikasgasvergunning te integreren in de milieuvergunning. Elke installatie die een activiteit uitvoert die onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt (= een BKG-installatie), dient over een zogenaamde Yk rubriek te beschikken in de milieuvergunning. Dit zijn de rubrieken met de vermelding van de letter Y in de indelingslijst opgenomen in Bijlage I bij Titel I van het Vlarem. Elke Y rubriek komt overeen met een activiteit vermeld in Annex I van richtlijn 2003/87/EG. Hoofdstuk 4.10 van titel II van het Vlarem beschrijft de verplichtingen waaraan BKG-installaties moeten voldoen: Monitoren van emissies volgens een monitoringplan dat het verificatiebureau heeft geverifieerd en ALHRMG heeft goedgekeurd (art. 4.10.1.4) Rapporteren bij ALHRMG van emissies voorgaande jaar via geverifieerd emissiejaarrapport tegen uiterlijk 14 maart van ieder jaar (art. 4.10.1.5) Schrappen van Y rubriek indien niet langer relevant (art. 4.10.1.6) Inleveren van emissierechten via rekening in register (art. 4.10.1.2) Daarnaast moet een BKG-installatie ook beschikken over alle relevante Y rubrieken die opgenomen zijn in de indelingslijst uit Bijlage I bij Titel I van het Vlarem.
labelBKG-installatie
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Debietmeter
commentTO DO
labelDebietmeter
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
subClassOf http://dbpedia.org/ontology/Device
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Emissie
commentEmissie is de uitstoot of lozing van de verontreinigingen, die door een bron worden uitgeworpen op een bepaalde plaats over een welbepaalde periode.
labelEmissie
usageNoteTODO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Emissiepunt
commentPunt locatie waarop de emissie gemeten is.
labelEmissiepunt
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#EmissiepuntStaat
commentGeeft de staat (status) weer van een emissiepunt op een bepaald moment in de tijd.
labelEmissiepuntStaat
usageNoteTe gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een emissiepunt.
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#EnergieProductie
commentTO DO
labelEnergieProductie
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#EnergieVerbruik
commentTO DO
labelEnergieVerbruik
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Exploitant
commentEen exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon die (juridisch) aansprakelijk is voor de activiteiten en installaties op zijn locaties.
labelExploitant
usageNoteEen exploitant heeft (minstens) een naam + adres (statutaire zetel of woonplaats).
subClassOf http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Exploitatie
commenteen exploitatie komt in principe in de meeste gevallen overeen met een exploitatiezetel. Exploitaties omvatten echter ook onbemande installaties die binnen bepaalde milieu-reglementeringen beschouwd worden als een onafhankelijke entiteit, maar binnen het vennootschapsrecht niet tot exploitatiezetels worden gerekend. In die zin is het begrip “exploitatiezetel” een deelverzameling van het begrip “exploitatie”.
labelExploitatie
usageNoteEen exploitatie is de uitbating van een geheel van activiteiten en installaties (al dan niet vergunningsplichtig) door een welbepaalde exploitant en op een welbepaalde locatie.
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/org#Site
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#ExploitatieStaat
commentGeeft de staat (status) weer van een exploitatie op een bepaald moment in de tijd.
labelExploitatieStaat
usageNoteTe gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een exploitatie.
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#GeleideLozing
commentTO DO
labelGeleideLozing
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#GpbvInstallatie
commentTO DO
labelGPBV Installatie
usageNoteTO DO
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
seeAlso https://id.milieuinfo.be/vocab/BO/concept/gpbv-installatie#id
seeAlso https://id.milieuinfo.be/vocab/DABM/concept/gpbv-installatie#id
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#GratisVerleendeEmissierechten
labelGratis verleende emissierechten
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#IHM
labelIHM
subClassOf
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#IngedeeldeInrichtingOfActiviteit
commentéén inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie of, in voorkomend geval, verschillende inrichtingen of activiteiten en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat ze door hun onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd.
labelIngedeelde Inrichting of Activiteit
subClassOf
seeAlso https://id.milieuinfo.be/vocab/BO/concept/ingedeelde_inrichting_of_activiteit#id
seeAlso https://id.milieuinfo.be/vocab/DABM/concept/ingedeelde_inrichting_of_activiteit#id
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#InrichtingOfActiviteit
commentTO DO
labelInrichting of Activiteit
usageNoteTO DO
subClassOf
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Lozingspunt
commentTO DO
labelLozingspunt
usageNoteTO DO
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#LozingspuntStaat
commentGeeft de staat (status) weer van een lozingspunt op een bepaald moment in de tijd.
labelLozingspuntStaat
usageNoteTe gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een lozingspunt.
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Monstername
commentTO DO
labelMonstername
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#OrgStatus
commentklasse om de status van een organisatie aan te geven
labelOrganisatie status
usageNotegebruik om een activiteitscode (SKOS concept) in te geven gecombineerd met een datum (bv. actief op 2013-01-01)
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Overbrenging
labelAfval Overbrenging
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Peilfilter
commentTO DO
labelPeilfilter
usageNoteTO DO
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
subClassOf http://dbpedia.org/ontology/Device
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#PeilfilterStaat
commentGeeft de staat (status) weer van een peilfilter op een bepaald moment in de tijd.
labelPeilfilterStaat
usageNoteTe gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een peilfilter.
subClassOf
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Peilmeting
commentTO DO
labelPeilmeting
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Peilput
commentTO DO
labelPeilput
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#PeilputStaat
commentGeeft de staat (status) weer van een peilput op een bepaald moment in de tijd.
labelPeilputStaat
usageNoteTe gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een peilput.
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Pompfilter
commentTO DO
labelPompfilter
usageNoteTO DO
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
subClassOf http://dbpedia.org/ontology/Device
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#PompfilterStaat
commentGeeft de staat (status) weer van een pompfilter op een bepaald moment in de tijd.
labelPompfilterStaat
usageNoteTe gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een pompfilter.
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Pompput
commentTO DO
labelPompput
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Location
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#PompputStaat
commentGeeft de staat (status) weer van een pompput op een bepaald moment in de tijd.
labelPompputStaat
usageNoteTe gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een pompput.
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#PrtrInrichting
commentTO DO
labelPrtr Inrichting
usageNoteTO DO
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#SevesoInrichting
commentTO DO
labelSeveso Inrichting
usageNoteTO DO
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Verwerker
labelVerwerker
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Verwerking
labelAfval Verwerking
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#VlaremRubriek
commentRepresenteert een onderdeel van de indelingslijst (Vlarem II) met een welbepaalde omschrijving van een inrichting of activiteit met een tijdsperiode waarbinnen deze versie van de rubriek geldig was.
labelvlarem rubriek
usageNoteTe gebruiken als een versie van een rubriek die als concept is gedefinieerd
subClassOf http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#VoorzieneGratisVerleningEmissierechten
labelVoorziene gratis verlening emissierechten
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
commentKlasse om meetwaarden vast te leggen gecombineerd met de gebruikte maateenheid
labelMeetwaarde
usageNoteTe gebruiken bij het vastleggen van een meetwaarde en de gebruikte maateenheid buiten observaties die het RDF data cube formaat volgen.
subClassOf http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Waterbalans
commentTO DO
labelWaterbalans
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Entity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#WaterbalansStaat
labelWaterbalans staat
subClassOf
subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#Watergebruik
commentTO DO
labelWatergebruik
usageNoteTO DO
subClassOf
subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#InrichtingOfActiviteitVan
labelInrichting of activiteit van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#aantalDagenPerJaar
commentTO DO
labelaantal dagen per jaar
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#aantalUrenPerJaar
commentTO DO
labelaantal uren per jaar
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#afstandMaaiveld
commentTO DO
labelafstand maaiveld
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#afvalcode
labelafvalcode
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#analyseType
commentTO DO
labelanalyse type
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#aquifer
commentWatervoerende laag
labelaquifer
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#belangrijksteBref
commentTO DO
labelbelangrijkste BREF
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
subPropertyOf https://id.milieuinfo.be/def#bref
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#bepalingsMethode
commentDe methode waarop de emissie bepaald werd, te kiezen uit een vaste lijst met mogelijke methodes
labelbepalingsmethode
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#beschrijving
commentlink naar de per jaar vastgelegde properties
labelbeschrijving
inverseOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#stateOf
equivalentProperty http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#state
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#bref
commentTO DO
labellink naar BREF
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#broeikasgasInstallatie
commentTO DO
labelBKG-installatie
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#BroeikasgasInstallatie
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#broeikasgasInstallatieVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#broeikasgasInstallatieVan
labelbroeikasgas installatie van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#capaciteit
commentTO DO
labelcapaciteit
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#concentratie
commentGemiddelde concentratie eenheidsvolume ofwel in droge ofwel in natte toestand -- xs:decimal met minInclusive = 0
labelconcentratie
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#concordanteVlaremRubriek
commentTO DO
labelvlarem rubriek
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range https://id.milieuinfo.be/def#VlaremRubriek
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#debiet
commentDebiet zonder verdunning van de afvalgassen in Nm3/uur -- xs:decimal met minInclusive = 0
labeldebiet
usageNoteTO DO
domain
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#debietmeter
labeldebietmeter
range https://id.milieuinfo.be/def#Debietmeter
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#debietmeterVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#debietmeterVan
labeldebietmeter van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#diameter
commentdiameter (in meter) -- xs:decimal met minInclusive 0
labelequivalente diameter
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#diepte
commentTO DO
labeldiepte
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#diepteOnderkant
commentTO DO
labeldiepte onderkant
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#eindMeterstand
commentTO DO
labeleind meterstand
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#emissieContext
commentTO DO
labelcontext van de emissie
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#Emissie
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#emissieDuur
commentAantal uur per jaar -- xs:int
labelemissieduur
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
domain https://id.milieuinfo.be/def#Emissie
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#emissieType
commentTO DO
labeltype van de emissie
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#Emissie
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#eprtrInrichting
commentTO DO
labelTO DO
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#PrtrInrichting
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#exploitant
commentTO DO
labelexploitant
usageNoteTO DO naar CBB
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range https://id.milieuinfo.be/def#Exploitant
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#exploitantVan
equivalentProperty http://www.w3.org/ns/org#organization
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#exploitantVan
labelexploitant van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#exploitatie
commentTO DO
labelexploitatie
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range https://id.milieuinfo.be/def#Exploitatie
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#exploitatieVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#exploitatieStatus
commentTO DO
labelstatus van de exploitatie
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#Exploitatie
type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#exploitatieVan
labelexploitatie van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gebaseerdOp
commentTO DO
labelgebaseerd op
usageNotegebruikt om eigen meeteenheden te relateren aan QUDT units
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gekoppeldeActiviteit
commentTO DO
labelgekoppelde activiteit
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/ns/prov#Activity
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#activiteitGekoppeldAan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gewonnenVolume
commentTO DO
labelgewonnen volume
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gpbvInstallatie
labelgpbv installatie
range https://id.milieuinfo.be/def#GpbvInstallatie
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#gpbvInstallatieVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gpbvInstallatieVan
labelgpbv installatie van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#hoofdActiviteit
commentTO DO
labelhoofdactiviteit
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/ns/prov#Activity
subPropertyOf https://id.milieuinfo.be/def#inrichtingOfActiviteit
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#hoofdActiviteitVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#hoofdActiviteitVan
labelhoofd activiteit van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#hoogte
commentHoogte (in meter) -- xs:decimal met minInclusive 0
labelhoogte
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#ihm
labelihm
range https://id.milieuinfo.be/def#IHM
domain https://id.milieuinfo.be/def#Overbrenging
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#ingedeeldeInrichtingOfActiviteit
commentlink naar IngedeeldeInrichtingOfActiviteit
labelingedeelde inrichting of activiteit
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#IngedeeldeInrichtingOfActiviteit
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#ingedeeldeInrichtingOfActiviteitVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#ingedeeldeInrichtingOfActiviteitVan
labelingedeelde inrichting of activiteit van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#inrichtingOfActiviteit
commentlink naar inrichting of activiteit
labelinrichting of activiteit
range https://id.milieuinfo.be/def#InrichtingOfActiviteit
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#InrichtingOfActiviteitVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#instrumentPeilmeting
commentTO DO
labelinstrument peilmeting
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#Peilmeting
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#landVanHerkomst
labelland van herkomst
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#lengte
labellengte
range http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#lozingsplaats
commentTO DO
labelplaats van lozing
usageNoteTO DO: waarde uit gecontroleerd vocabularium
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#lozingstype
commentTO DO
labeltype van lozing
usageNoteTO DO: waarde uit gecontroleerd vocabularium
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#luchtOverschot
commentProcent luchtoverschot boven de stoechiometrische verhouding -- xs:decimal met minInclusive = 0
labelluchtoverschot
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
domain https://id.milieuinfo.be/def#Emissie
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#massastroom
commentde uitgestoten massa van de stof -- xs:decimal met minInclusive = 0
labelmassastroom
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#meetputType
commentTO DO
labeltype meetput
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#merDossier
commentlink naar het mer-dossier dat op de eenheid van toepassing is
labelmerDossier
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://dbpedia.org/ontology/Case
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#monsternameTechniek
commentTO DO
labelmonstername techniek
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#Monstername
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#niscode
commentTO DO
labelniscode
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#observatie
commentaan een activiteit gerelateerde observatie
labelobservatie
usageNoteTO DO
range http://purl.org/linked-data/cube#Observation
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#observatieVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#observatieVan
labelobservatie van
domain http://purl.org/linked-data/cube#Observation
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#onderneming
commentTO DO
labelonderneming
usageNoteTO DO naar KBO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
equivalentProperty http://www.w3.org/ns/org#organization
equivalentProperty https://id.milieuinfo.be/def#exploitant
type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#overbrenging
labeloverbrenging
range https://id.milieuinfo.be/def#Overbrenging
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#overbrengingVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#overbrengingVan
labeloverbrenging van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#parameter
commentTO DO
labelparameter
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#peilfilter
commentTO DO
labelpeilfilter
usageNoteTO DO
range
domain https://id.milieuinfo.be/def#Peilput
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#peilfilterVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#peilfilterVan
labelpeilfilter van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#peilmeting
commentTO DO
labelpeilmeting
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Peilmeting
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#peilmetingVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#peilmetingVan
labelpeilmeting van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#pompfilter
commentTO DO
labelpompfilter
usageNoteTO DO
range
domain https://id.milieuinfo.be/def#Pompput
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#pompfilterVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#pompfilterVan
labelpompfilter van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#referentiegebied
commentlocatie/gebied waar de observatie gemeten is
labelreferentiegebied
usageNotewordt gebruikt voor de refArea dimensie van een observatie
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#SpatialThing
subPropertyOf http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/dimension#refArea
type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#referentiepunt
commentTO DO
labelreferentiepunt type
usageNoteTO DO
domain
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#rieRubriek
commentTO DO
labelrie rubriek
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#InrichtingOfActiviteit
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#rieVerwijzing
commentVerwijzing naar RIE wettekst
labelverwijzing naar RIE
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#sevesoInrichting
commentverwijzing naar seveso
labelseveso inrichting
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#SevesoInrichting
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#situatierapport
labelsituatie rapport
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#startMeterstand
commentTO DO
labelstart meterstand
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#substantie
commentDe naam van de verontreinigende stof (te kiezen uit een vaste lijst)
labelverontreinigende stof
usageNotete gebruiken als dimensie op een observatie.
range
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#temperatuur
commentIn °C -- xs:decimal met minInclusive = 0
labeltemperatuur
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#vervoerswijze
labelvervoerswijze
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#Overbrenging
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#verwerker
labelverwerker
range https://id.milieuinfo.be/def#Verwerker
domain https://id.milieuinfo.be/def#Verwerking
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#verwerkerVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#verwerkerVan
labelverwerker van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#verwerking
labelverwerking
range https://id.milieuinfo.be/def#Verwerking
domain https://id.milieuinfo.be/def#AfvalProductie
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#verwerkingVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#verwerkingVan
labelverwerking van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#verwerkingswijze
labelverwerkingswijze
range http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
domain https://id.milieuinfo.be/def#Verwerking
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#vestiging
commentTO DO
labelvestiging
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/ns/org#Organization
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#vestigingVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#vestigingVan
labelvestiging van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#vlaremRubriek
commentTO DO
labelvlarem rubriek
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#VlaremRubriek
subPropertyOf http://data.europa.eu/eli/ontology#cited_by
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#vracht
commentTO DO
labelvracht
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://purl.org/linked-data/cube#AttributeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#waterGehalte
commentWatergehalte uitgedrukt in procent -- xs:decimal met minInclusive = 0
labelwatergehalte
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#watergebruik
commentTO DO
labelwatergebruik
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Watergebruik
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#watergebruikVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#watergebruikVan
labelwatergebruik van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#zuiveringsApparatuur
commentTO DO
labelzuiveringsapparatuur
usageNoteTO DO
range http://dbpedia.org/ontology/Device
inverseOf https://id.milieuinfo.be/def#zuiveringsApparatuurVan
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#zuiveringsApparatuurVan
labelzuiverings apparatuur van
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#zuurstofGehalte
commentReel zuurstof gehalte in procent -- xs:decimal met minInclusive = 0
labelzuurstofgehalte
usageNoteTO DO
range https://id.milieuinfo.be/def#Waarde
type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#aantalPunten
commentAantal punten indien gegevens voor meerdere bronnen gegroepeerd zijn
labelaantal punten
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#analysemethode
commentTO DO
labelanalysemethode
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#anderInstrumentPeilmeting
labelander instrument peilmeting
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain https://id.milieuinfo.be/def#Peilmeting
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#anderReferentiepunt
commentTO DO
labelander referentiepunt
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#andereMonsternameTechniek
commentTO DO
labelandere monstername techniek
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain https://id.milieuinfo.be/def#Monstername
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#blijvendBuitenWerking
commentZet deze tag op true indien het emissiepunt niet langer in gebruik is. Volgend jaar zal het emissiepunt niet langer voorkomenin de vaste gegevens.
labelblijvend buiten werking
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#certificaatSecundaireGrondstof
labelcertificaat secundaire grondstof
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#controleInstantie
commentDe naam van het labo die de meting uitgevoerd heeft
labelcontroleinstantie
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://purl.org/linked-data/cube#AttributeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#datum
labeldatum
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#datumLaatsteIjking
commentTO DO
labeldatum laatste ijking
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
domain http://dbpedia.org/ontology/Device
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#datumLaboanalyse
commentTO DO
labeldatum laboanalyse
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
domain https://id.milieuinfo.be/def#Monstername
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#datumWegname
commentTO DO
labeldatum wegname
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
domain http://www.w3.org/ns/prov#Entity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#eindDatum
labeleinddatum
range
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#eprtrCode
labeleprtr Code
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
domain https://id.milieuinfo.be/def#PrtrInrichting
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#filternummer
commentTO DO
labelfilternummer
usageNoteTO DO
domain
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gebruiktAlsSecundaireGrondstof
labelgebruikt als secundaire grondstof
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
domain https://id.milieuinfo.be/def#Verwerking
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gemiddeldeConcentratie
commentTO DO
labelgemiddelde concentratie
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
type http://purl.org/linked-data/cube#MeasureProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gewestVanHerkomst
labelgewest van herkomst
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain https://id.milieuinfo.be/def#AfvalVerwerking
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#gpbvId
labelidentifier binnen GPBV
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
subPropertyOf http://purl.org/dc/terms/identifier
type http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#grondwaterDiepte
commentTO DO
labelgrondwater diepte
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#heeftSaneringsplanZwareMetalen
commentivm. gpbv
label
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#identificatienummer
labelidentificatienummer
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#inDrogeToestandOpgegeven
commentTrue indien de waarden (debiet en zuurstofgehalte) in droge toestand opgegeven worden, anders False
labelin droge toestand opgegeven (boolean)
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#isActief
labelIs actief
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#isGpbv
labelIs een eenheid waarop de gpbv-regelgeving van toepassing is
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#isHotspotFijnstof
labelde eenheid is ligt in een gebied dat hotspot voor fijn stof is aangeduidt
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#key
labelkey sleutel
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
subPropertyOf http://purl.org/dc/terms/identifier
type http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#lambert72_x
commentType definitie voor een lambertcoordinaat met restricties voor Vlaanderen op de x-as (De X-coordinaat uitgedrukt in meter) -- xs:double met minIncl = 22000 en maxIncl = 259000
labelx-coördinaat (lambert72)
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
domain http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#lambert72_y
commentType definitie voor een lambertcoordinaat met restricties voor Vlaanderen op de y-as (De Y-coordinaat uitgedrukt in meter) -- xs:double met minIncl = 152000 en maxIncl = 245000
labely-coördinaat (lambert 72)
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
domain http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#meetfrequentie
commentHet aantal metingen (integer MeetfrequentieDiscreet of boolean MeetfrequentieContinue
labelmeetfrequentie
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#meetwaarde
commentTO DO
labelmeetwaarde
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
type http://purl.org/linked-data/cube#MeasureProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#merk
commentTO DO
labelmerk
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain http://www.w3.org/ns/prov#Entity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#monsternummer
commentTO DO
labelmonsternummer
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain https://id.milieuinfo.be/def#Monstername
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#naam
labelnaam
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
subPropertyOf http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#nietgebruiktAlsSecundaireGrondstof
labelniet gebruikt als secundaire grondstof
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
domain https://id.milieuinfo.be/def#Verwerking
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#observatieobject
labelobservatieobject
type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#omschrijvingAfvalstof
labelomschrijving afvalstof
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#ondernemingsnummer
labelondernemingsnummer
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#oorzaak
commentOorzaak van de emissie -- xs:string 1-255
labeloorzaak
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#pH
commentTO DO
labelzuurtegraad
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
domain https://id.milieuinfo.be/def#GeleideLozing
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#periode
commentVrij in te geven periode bv continue, 200 dagen per jaar
labelperiode
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#ritme
commentVrij in te geven bv continue, 1x per dag
labelritme
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#serienummer
commentTO DO
labelserienummer
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain http://dbpedia.org/ontology/Device
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#sevesoStatus
labelseveso Status
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain https://id.milieuinfo.be/def#SevesoInrichting
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#startDatum
labelstart datum
range
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#tijd
labeltijd
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#tijdLaboanalyse
commentTO DO
labeltijd laboanalyse
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time
domain https://id.milieuinfo.be/def#Monstername
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#tijdPompenStil
commentTO DO
labeltijd pompen stil
usageNoteTO DO
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#duration
type http://purl.org/linked-data/cube#AttributeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#tijdsperiode
commentperiode in de tijd waarop de observatie slaat
labelperiode in de tijd
usageNotete gebruiken als timePeriod dimensie op een observatie. In deze context gYear als waarde gebruiken.
type http://purl.org/linked-data/cube#DimensionProperty
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear
subPropertyOf http://purl.org/linked-data/sdmx/2009/dimension#timePeriod
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#uitvoerder
commentTO DO
labeluitvoerder
usageNoteTO DO
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
domain http://www.w3.org/ns/prov#Activity
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#verbruiktVolume
labelverbruikt volume
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#verwerkingBinnenBedrijf
labelverwerking binnen bedrijf
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
domain https://id.milieuinfo.be/def#Verwerking
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#watnr
commentTO DO
labelwatnr
usageNoteTO DO
domain
range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
Identifier: https://id.milieuinfo.be/def#hoeveelheid
commentBijvoorbeeld: Emissie hoeveelheid op te geven in t/jr of mg TEQ/jr. Optioneel kan ook de meetmethode opgegeven worden (door hier het ID van de meetmethode op te geven) -- xs:decimal met minInclusive = 0 Maar wordt ook gebruikt in andere types zoals Capaciteit.
labelhoeveelheid
usageNoteOPGELET: binnen een datacube te gebruiken als datatype property. Buiten een datacube te gebruiken als objectproperty met als waarde een instance van milieu:Waarde.
range
type http://purl.org/linked-data/cube#MeasureProperty
type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property