HTML JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML

GPBV-installatie, zoals gedefiniëerd in het Besluit Omgevingsvergunningen

loading map…
prefLabel

GPBV-installatie, zoals gedefiniëerd in het Besluit Omgevingsvergunningen

definition

een vaste technische eenheid waarin een of meer van de activiteiten en processen, vermeld in de indelingslijst en aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst, alsook andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met de voormelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging