HTML JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML

ingedeelde inrichting of activiteit (zoals gedefiniëerd in het Besluit Omgevingsvergunningen)

loading map…
prefLabel

ingedeelde inrichting of activiteit (zoals gedefiniëerd in het Besluit Omgevingsvergunningen)

definition

één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie of, in voorkomend geval, verschillende inrichtingen of activiteiten en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat ze door hun onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd